Zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů se vztahuje k poskytování pleťového poradenství (dále Skincare Mentoring) a prodeje informačních produktů. Dále v případě použití kontaktního formuláře, kontaktování prostřednictvím e-mailu a přihlášení k newsletteru.

Jekatěrina Nagy, adresou Vladislavova 1069, 253 03 Chýně, IČ 05605831 (dále jen „poskytovatel“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

V případě dotazů lze kontaktovat poskytovatele těmito způsoby:

Ochrana a zpracování údajů klienta je poskytovatelem poskytována v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 Za účelem poskytování služeb může poskytovatel požadovat po klientovi tyto údaje:

  • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu,
  • objem poskytnutých služeb a zakoupených produktů,
  • údaje z komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem.
  • informace týkající se pleti zákazníka a zdravotní anamnézu, které jsou nutné ke správné volbě ošetření a doporučení domácí kosmetické péče

Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

  • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy,
  • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat,
  • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi,
  • veřejným orgánům (např. policie).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování poskytovatel odpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Poskytovatel nakládá s uvedenými informacemi pouze v rámci vykonávaní služby.

Klient prohlašuje, že byl poskytovatelem informován o tom, že údaje jsou poskytovány dobrovolně a že může svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním údajů kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu v e-mailu nebo zprávou zaslanou na [email protected].